ผลการจับกุม / กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

<< กิจกรรมทั้งหมด..

เลือกตั้งกำนันตำบลแม่ฮ้อยเงิน

รายละเอียด :
       วันนี้ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด พ.ต.ท.วิมล วงค์สิงห์ สารวัตร สภ.แม่โป่ง นายบรรพต โพธิมา ปลัดอำเภอ นางปานทิพย์ ศรีรัตน์ พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด นายอภิชาติ ตันอุด สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด และนายเสริมพงษ์ พงษ์พิกุล เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด คณะกรรมการเลือกกำนันตำบลแม่ฮ้อยเงิน พร้อมทั้ง ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยมีผู้เสนอชื่อ หมายเลข 1 นายสมาน ดวงสม หมายเลข 2 จ.ส.ต. ภีมวัชช์ ดวงคำซาว การลงคะแนน หมายเลข 1 ได้รับคะแนน 4 คะแนน หมายเลข 2 ได้รับคะแนน 2 คะแนน ผลปรากฎว่า นายสมาน ดวงสม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ได้รับเลือกเป็น กำนันตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ลิ้งค์ข่าว :
       -

16 ,มกราคม 3110

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top