สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่ MaePong Police Station

พ.ต.ท.ชยุต บวรศักดิยุต
สว.สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สถานภาพกำลังพล

สภาพกำลังพลทั้งหมด จำนวน 26 นาย แยกเป็น
   - นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 17 นาย
   - ตำรวจชั้นประทวน 9 นาย

6 หมู่ 6 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053-840731   โทรสาร : 053-840731
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top